Λευκή άσπερμη ποικιλία που ωριμάζει στο μέσο του Αυγούστου.