Μαύρο Νεμέας, Μαυρούδι Νεμέας

Περιοχές Καλλιέργειας: Μία από τις πιο εκλεκτές ερυθρές ελληνικές ποικιλίες, η οποία καλλιεργείται στο νομό Κορινθίας και κυρίως στη ζώνη της Νεμέας (παλιότερη ονομασία Αγ. Γεώργιος) και σποραδικά στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας και Αττικής, καταλαμβάνοντας συνολικά μια έκταση που ξεπερνά τα 20.000 στρέμματα. Την αποκαλούν και «αίμα του Ηρακλή» εξαιτίας του βαθυκόκκινου χρώματος που έχουν τα παραγόμενα κρασιά.

Φυτό: Είναι μέτριας ζωηρότητας και ευρωστίας, γόνιμο πολύ παραγωγικό, πολύ ευαίσθητο στο ωίδιο και τις ιώσεις, μέτρια στον περονόσπορο, την ξηρασία και την έλλειψη καλίου. Παρουσιάζει καλή συγγένεια με τα περισσότερα υποκείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί , στο παρελθόν , καθώς και με αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. Διαμορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι (Royat) και δέχεται κλάδεμα κοντό στα 1-2 μάτια. Συμπεριφέρεται καλύτερα σε σχετικά πυκνές φυτεύσεις (400-500 φυτά/στρέμμα), και δίνει καλύτερης ποιότητας προϊόντα σε εδάφη μέσης μηχανικής σύστασης, καλής γονιμότητας και στράγγισης και σε περιοχές με κάποιο υψόμετρο που να εξασφαλίζει την αργή και σωστή ωρίμανση του σταφυλιού. Η ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών, και κατ’ επέκταση του κρασιού, υποβαθμίζεται με την αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων λόγω κλαδέματος, λιπάνσεων, αρδεύσεων3, όπως και με την εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών και φροντίδων που επιδρούν αρνητικά στο μικροκλίμα των φύλλων και των σταφυλιών: πολύ κοντό κορυφολόγημα, δέσιμο όλων μαζί των κληματίδων στην κορυφή του κυπέλλου, κ.ά. Ξεκινά τη βλάστηση τέλος Μάρτη και ωριμάζει μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 1-2 σταφύλια μέτρια, που ξεπερνούν τα 400g, κυλινδροκωνικά, συχνά πτερυγωτά, πυκνόρραγα, που κόβονται δύσκολα. Οι ράγες είναι σφαιρικές, μέσου μεγέθους, 2,6g, με φλοιό παχύ, κυανομέλανου χρωματισμού, και σάρκα άχρωμη, εύχυμη, μαλακή, γλυκιά, ελαφρά υπόξινη, με 2-3 μέτρια γίγαρτα. Οι ράγες αντιπροσωπεύουν το 95,57% του βάρους του σταφυλιού και οι φλοιοί μαζί με τα γίγαρτα το 9,2 % του βάρους των ραγών.

Προϊόν: Το Αγιωργήτικο, σαν πολυδυναμική ποικιλία που είναι, μπορεί να δώσει διαφορετικούς τύπους προϊόντων, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται. Σε περιοχές μικρού υψομέτρου μπορεί να δώσει αξιόλογα γλυκά κρασιά, σε περιοχές με κάποιο υψόμετρο κρασιά υψηλόβαθμα, καλής οξύτητας, πλούσια σε χρώμα, με καλές τανίνες, ενώ σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου μπορεί να δώσει θαυμάσια ροζέ ξηρά κρασιά.