Περιοχές καλλιέργειας: Ερυθρή ποικιλία καλλιεργούμενη σε μικρή έκταση στη θεσσαλία (Μαγνησία, Τρίκαλα, Λάρισα). Οι αμπελουργοί την αποκαλούν συχνά και Λημνιό, χωρίς να είναι η ίδια με το Λημνιό ποικιλία.

Φυτό: Είναι ζωηρό, εύρωστο και παραγωγικό. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 1-2 σταφύλια, μεγάλα, πυραμι- δοειδή, πολύ πυκνόρραγα, που κόβονται δύσκολα από την κληματίδα. Οι ράγες είναι μέσου ως μεγάλου μεγέθους, σφαιρικές, με φλοιό παχύ, στυφό, κυανοϊώδους χρωματισμού, και σάρκα άχρωμη, γλυκιά, εύχυμη, εύγευστη, με 2-4 μεγάλα γίγαρτα.

Προϊόν: Το γλεύκος είναι υψηλόβαθμο, μέτριας οξύτητας