Περιοχές καλλιέργειας: Ερυθρή ποικιλία, γαλλικής προέλευσης, καλλιεργούμενη στην περιοχή του Bordeaux, η οποία κατέλαβε τα τελευταία χρόνια σημαντικές εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε 23 νομούς στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.

Φυτό: Είναι ζωηρό, γόνιμο, μέτρια παραγωγικό, ευαίσθητο στον περονόσπορο και τα τζιτζικάκια και σχετικά ευαίσθητο στο βοτρύτη. Λόγω της μεγάλης του ευαισθησίας στην ξηρασία απαιτεί κανονική τροφοδοσία με νερό κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Η πρώιμη έκπτυξη των οφθαλμών του το καθιστούν ευαίσθητο στους παγετούς της άνοιξης. Παρουσιάζει τάση για ανθόρροια και ανισορραγία όταν οι καιρικές συνθήκες κατά την άνθηση δεν είναι καλές (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις), αλλά και λόγω υπερβολικής ζωηρότητας. Διαμορφώνεται σε αμφίπλευρο κορδόνι (Royat) και κλαδεύεται κοντά στα 2-3 μάτια. Προτιμά εδάφη αργιλοαμμώδη, αργιλασβεστώδη, δροσερά, βαθιά, ημιορεινών και ορεινών περιοχών, όπου η ωρίμανση των σταφυλιών δεν είναι πολύ γρήγορη. Ξεκινά τη βλάστηση πρώιμα στα μέσα του Μάρτη και ωριμάζει τέλη Αυγούστου. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 2 σταφύλια μέτρια, που δεν ξεπερνούν τα 250-300g πτερυγωτά, κυλινδρικά, κανονικής πυκνότητας. Οι ράγες είναι μικρού ως μέσου μεγέθους, 1,5g σφαιρικές ως δισκοειδείς, με φλοιό μέσου πάχους, κυανομέλανου χρωματισμού και σάρκα άχρωμη, χυμώδη, γλυκιά, ουδέτερης γεύσης, με 2-3 μέτρια γίγαρτα. Οι ράγες αποτελούν το 95% του βάρους του σταφυλιού και οι φλοιοί με τα γίγαρτα το 11 % του βάρους των ραγών.

Προϊόν: Το κρασί της ποικιλίας αυτής είναι υψηλού αλκοολικού τίτλου, καλής οξύτητας, με σώμα, χαρακτηριστικό άρωμα, μαλακό, επιδεκτικό παλαίωσης. Σαν βελτιωτική ποικιλία, στις αναμείξεις με άλλα κρασιά, βελτιώνει το χρώμα τους, το άρωμά τους και επιταχύνει τον απαιτούμενο χρόνο παλαίωσης, Κάνοντας τα ικανά να καταναλωθούν πιο σύντομα. Το Merlot συμμετέχει στην Παραγωγή αρκετών Τοπικών Οίνων (Αγοριανός, Δράμας, Επανωμίτικος κ.ά.).