Περιοχές καλλιέργειας: Λευκή ποικιλία, καλλιεργούμενη στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στη Λακωνία.
 
Φυτό: Είναι μέτρια ζωηρό, γόνιμο, παραγωγικό, σχετικά ανθεκτικό στις ασθένειες και ευαίσθητο στην ξηρασία. Παρουσιάζει ανθόρροια όταν επικρατούν βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες την περίοδο της άνθησης. Διαμορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι (Royat) και δέχεται κλάδεμα κοντό στα 2 μάτια. Ωριμάζει αργά, μετά τις 20 Σεπτέμβρη. Κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρνει 1-2 σταφύλια μέτρια ως μεγάλα, μονά ή διπλά, κυλινδροκωνικά, κανονικής πυκνότητας. Οι ράγες είναι δισκοειδείς, μέσου μεγέθους, με φλοιό παχύ, κιτρινόχρυσου χρωματισμού, στυφό και σάρκα εύxυμη, αρωματική, με 1-2 μεγάλα γίγαρτα.

Προϊόν: Η Kυδωνίτσα δίνει κρασιά μέτριου ως χαμηλού αλκοολικού τίτλου, μέτριας οξύτητας, με χαρακτηριστικό άρωμα κυδωνιού.