Δραστηριότητες

Ο όμιλος ANTEMISARIS group of companies εισάγει, διανέμει και διαθέτει σε επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες καλλωπιστικά φυτά, καρποφόρα και αλλά δέντρα, εφόδια κηποτεχνίας. Εξυπηρετεί ολόκληρη την Ελλάδα, κάθε μέρος και περιοχή. Σε συνεργασία με τους έμπειρους γεωπόνους και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, μπορεί...

Με στόχο να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς σε συγκεκριμένα είδη ή μεγέθη που δεν είναι διαθέσιμα ως προϊόντα δικής μας παραγωγής, συνεργαζόμαστε με μεγάλες φυτωριακές μονάδες του εξωτερικού....

Ως εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες πολλών μεγάλων εταιρειών, η τεχνική υποστήριξη είναι μια ακόμη υπηρεσία που προσφέρουμε. Το καταρτισμένο προσωπικό, οι έμπειροι τεχνικοί μας είναι εδώ για εσάς! Στις εγκαταστάσεις μας μπορείτε να φέρετε μηχανήματα..