Διεθνής Δραστηριότητα

Με στόχο να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς σε συγκεκριμένα είδη ή μεγέθη που δεν είναι διαθέσιμα ως προϊόντα δικής μας παραγωγής, συνεργαζόμαστε με μεγάλες φυτωριακές μονάδες του εξωτερικού.

Με στόχο να καλύψουμε κάθε δική σας ανάγκη τόσο σε εξειδικευμένα φυτά που πιθανώς να μην παράγουμε όσο και στην διεύρυνση της ποικιλίας των υλικών κήπου που εισάγουμε και διανέμουμε, η εταιρία μας συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οίκους.

Τα έμπειρα στελέχη μας επισκέπτονται τακτικά τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου καθώς και τις σημαντικότερες φυτωριακές και μονάδες του εξωτερικού, επιλέγοντας οι ίδιοι φυτά και προϊόντα άριστης ποιότητας.

Έτσι είμαστε σε θέση να ικανοποιούμε οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμη και στην πιο εξεζητημένη κηποτεχνική εφαρμογή.