Παραγωγή Εμπορία φυτών

Με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, έχει αναπτυχθεί άρτια τεχνική υποδομή σε όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Αυτό συνίσταται στα εξής:

  • Αυτόματος ηλεκτρονικός περιβαλλοντολογικός έλεγχος θερμοκηπίων
  • Πλήρως αυτοματοποιημένη άρδευση
  • Αυτοματοποιημένη ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη λίπανση
  • Αντιανεμική προστασία
  • Συστήματα σκίασης
  • Εκτεταμένες εγκαταστάσεις υποστύλωσης φυτών
  • Αποστραγγιστικό δίκτυο
  • Άριστα διαμορφωμένοι δρόμοι προσπέλασης

Το έμπειρο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, και με διαρκή ενημέρωση σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας είναι σε θέση να προσεγγίσει και να αφομοιώσει όλες τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο.

Εκτός από την κορυφαία ποιότητα, στόχο της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί και η διαρκής αναζήτηση νέων ειδών και ποικιλιών κατάλληλων για το κλίμα της χώρας μας.