Περιοχές  καλλιέργειας: Διεθνής ερυθρή ποικιλία καταγόμενη από το Bordeaux της Γαλλίας, της οποίας η καλλιέργεια θεωρήθηκε απαραίτητη για τη βελτίωση των ερυθρών οίνων που παράγονταν από ορισμένες ελληνικές ποικιλίες. Στη Ελλάδα πρωτοκαλλιεργήθηκε στο Μέτσοβο και γρήγορα η καλλιέργειά της επεκτάθηκε σε αρκετές περιοχές σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο (από Κρήτη μέχρι Θράκη, επιτρεπόμενη ή συνιστώμενη σε 23 νομούς χωρίς να καταλαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση λόγω της μικρότερης παραγωγικότητάς της έναντι των ελληνικών ποικιλιών. 

Φυτό: Είναι ζωηρό, γόνιμο, μέτρια παραγωγικό, ευαίσθητο στο ωίδιο, την εoυτυπίωση, την ίσκα, τη φόμοψη, την ερίνωση, πολύ ευαίσθητο στην ξηρασία. Με ορισμένα υποκείμενο που απορροφούν άσχημα το μαγνήσιο, όπως το SO 4, εμφανίζεται πρόβλημα ξήρανσης της ράχης. Στη Γαλλία διαμορφώνεται σε γραμμικό κορδόνι Guyot ενώ στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε γραμμικό αμφίπλευρο κορδόνι (Royat) και δέχεται κλάδεμα κοντό στα 2 μάτια. Απαιτεί κανονική τροφοδοσία με νερό κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου, γι’ αυτό και στις ξηροθερμικές περιοχές πρέπει να αποφεύγεται η καλλιέργειά του σε εδάφη αβαθή και αποσαθρωμένα, καθώς σε αυτά τα εδάφη η πορεία ωρίμανσης του σταφυλιού παρουσιάζει άλματα επικίνδυνα για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Προτιμά εδάφη βαθιά ημιορεινών και ορεινών περιοχών, δροσερά, με καλή ικανότητα συγκράτησης νερού, μέτριας γονιμότητας.Ξεκινά τη βλάστηση αρχές με μέσα Απρίλη και ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη. Κάθε κληματίδα φέρνει 2-3 σταφύλια μικρά, που δεν ξεπερνούν τα 150g κυλινδροκωνικά, σχετικά πυκνόρραγα. Οι ράγες είναι μικρές, 1,2 g σφαιρικές, με φλοιό παχύ, ερυθρομελανού χρωματισμού και σάρκα άχρωμη, συνεκτική, γλυκιά, με ιδιαίτερη γεύση, λίγο χορτώδη, αρωματική. Οι ράγες αποτελούν το 95% του βάρους του σταφυλιού και οι φλοιοί μαζί με τα γίγαρτα το 18% του βάρους των ραγών.

Προϊόν: Στο σωστό βαθμό ωριμότητας των σταφυλιών, το κρασί της ποικιλίας αυτής παρουσιάζει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην αλκοόλη και την οξύτητα. Η υπερωρίμανση των σταφυλιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οξύτητα και το αρωματικό δυναμικό. Στα κατάλληλα εδάφη, και σε σχέση πάντα με το επίπεδο της παραγωγής δίνει κρασιά με έντονο χρώμα, υψηλό αρωματικό δυναμικό που εξελίσσεται κατά την παλαίωση, σώμα, κρασιά τανικά που πίνονται ευχάριστα μετά από μια παραμονή τουλάχιστον 20 μηνών σε βαρέλια. Σε αναμείξεις με κρασιά άλλων ποικιλιών, ή στην συνοινοποίηση με άλλες ποικιλίες, αρκεί η παρουσία της ποικιλίας αυτής σε ποσοστό 5-10% για να δώσει το δικό της χαρακτήρα στο τελικό προϊόν.